Dokumentation af PCJupiterXL Tabeller og Koder har fået nyt design

Det er blevet nemmere at fremsøge detaljer om tabeller og koder i PCJupiterXL.  

Siden har fået et ansigtsløft og er mere intuitiv at bruge.

Og vi har tilføjet flere detaljer: Datatype, feltstørrelser mm.

Sådan finder du PCJupiterXL Tabeller og Koder

  1. Gå til https://jupiter.geus.dk
  2. Vælg menupunkt ”Dokumentation” i venstre menu.
  3. Følg første link under afsnittet ”Kodelister”: https://data.geus.dk/tabellerkoder

Bemærk: Internet Explorer supporteres ikke. Vi anbefaler nyeste udgave af Firefox, Chrome eller Edge. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du støder på fejl og mangler.

Grundvandsanalyser har fået ny søgefunktion

Bruger du Grundvandskortet, så bemærk en ny søgefunktion for stofgruppe-laget “Detekteret stof”.

Her kan du nu vælge et specifikt stof og kun få vist boringer, hvor det pågældende stof er detekteret.

PCJupiterXL, Gerda eller Modeldb download i MS SQLServer format

Vi påtænker at opdatere vores SQL server version 2008 på GEUS. Det vil komme til at påvirke det backupformat man downloader.

Det vil formentlig ikke være muligt at restore en database i SQLServer version tidligere end den version backupp’en er lavet med.

Helst opdaterer vi til nyeste SQLServer 2019, men hvis der er ønsker om at bruge version 2017, er det også en mulighed.

Hvis I vil have problemer med at vi foretager en opdatering, eller hvis I foretrækker den ene version 2017 frem for 2019, så meld gerne tilbage inden d 10 juni til Jørgen Salomonsen jsa@geus.dk.

GEUS’ reducerede stofliste tilføjet PCJupiterXL

Det er nu muligt at se hvilke analyseparametre og tilhørende enheder som GEUS modtager for grundvands- og drikkevandsanalyser.

Informationen findes i tabellen COMPOUNDLIST hvor der er tilføjet to nye felter GRWUNIT og DRWUNIT. Indholdet af disse felter viser hvilken enhed som GEUS modtager analyser i for den givne analyseparameter. Hvis felterne er tomme betyder det at analyseparameteren ikke findes på GEUS’ reducerede stofliste.

Der er yderligere tilføjet enhed på grænseværdilisten LIMITLIST.

Support på den fællesoffentlige del af Jupiter

Danmarks Miljøportal (DMP) vil fra starten af december varetage supporten på den fællesoffentlige del af Jupiter (PCJupiterXL). De problemer som DMP ikke kan håndtere vil blive sendt videre til GEUS.

De spørgsmål som DMP vil stå for er spørgsmål om de services som GEUS driver for DMP og som bruges til indberetning til Jupiter via fagsystemer, samt spørgsmål der relaterer sig til den fællesoffentlige datamodel PCJupiterXL.

Du kan læse mere om dette på DMP’s hjemmeside

Stofgrupper i Jupiter

Der er tilføjet to ekstra tabeller til PCJupiterXL-formatet som kan downloades her.
COMPOUNDGROUP: Parametre og deres tildelte stofgruppe
COMPOUNDGROUPLIST: Kodeliste med stofgrupper

Abonner på nyheder om Jupiter databasen

Nu kan du abonnere på nyheder om Jupiter databasen.

Du kan abbonere på nyhederne ved at bruge dette URL:

https://www.rss.geus.dk/feed/?category_name=nyheder-om-jupiter-databasen

Vi vil fremover bruge dette feed til at give brugerne af Jupiter nyheder om databasen m.m.

I Outlook gøres det ved at højreklikke på på mappen “RSS-kilder” vælge “Tilføj ny RSS-feed…” og tilfølge URL’en.

Du kan også abonnere på nyhederne fra din browser.

Hilsen alle os bag Jupiter databasen

Nye, frigivne data

Havboring, Nordsøen:

Kører igen

Bla bla bla

Jupiter oppe igen

Jupiter kører igen efter opdateringen af ….