Opdatering af Jupiter download.

Vi vil i nær fremtid vi migrere vores system til download af PCJupiter og PCJupiterXL databaserne, samt upload og download af Modeldb databaserne. Som en del af opdateringen vil SQLserver blive opdateret til version 14.0.1. Desuden vil vi understøtte MS Access versioner: 2000, 2003, 2007 og 2010. Bemærk venligst, at Access 97 ikke længere vil blive understøttet. Under opdateringsprocessen kan der forekomme midlertidige driftsforstyrrelser som også vil kunne påvirke upload og download af PCGerdadatabaser. Opdateringen sker på bagrund af krav om øget sikkerhed. Opdateringsprocessen kan medføre midlertidige driftsforstyrrelser, som også kan påvirke upload og download af PCGerda databaser. Vi vil informere om det præcise tidspunkt for opdateringen, så snart det er fastlagt. Opdateringen sker for at imødekomme krav om forbedret sikkerhed.