VARSEL: Indberetning af grund- og drikkevands prøver og analyser til Jupiter overgår til StanLab2

Fra 1. maj 2023 skal prøver og analyser, der angår grund- og drikkevand indberettes til Jupiter ved hjælp af StanLab2.
Denne besked er særlig interessant for laboratorier og disses systemleverandører.

I udviklingsperioden vil GEUS løbende opdatere dokumentationen for den kommende løsning Link
Så snart GEUS’ testmiljø er klar for udviklerne hos systemleverandørerne udsender vi et opdateret varsel