Indlæg af Charlotte Toftemann Thomsen

VARSEL: Indberetning af grund- og drikkevands prøver og analyser til Jupiter overgår til StanLab2

Fra 1. maj 2023 skal prøver og analyser, der angår grund- og drikkevand indberettes til Jupiter ved hjælp af StanLab2. Denne besked er særlig interessant for laboratorier og disses systemleverandører. I udviklingsperioden vil GEUS løbende opdatere dokumentationen for den kommende løsning Link Så snart GEUS’ testmiljø er klar for udviklerne hos systemleverandørerne udsender vi et […]

Jupiter nede tirsdag d. 1. februar 2022 pga. opdatering

Tirsdag d. 1. februar 2022 vil Jupiters søgeside og webservices være utilgængelige i tidsrummet 8-16. Jupiter databasen skal opdateres med Stancodes, der erstatter Standatkoder. Det betyder også, at Jupiters webkort kun virker delvist. Varsling og dokumentation: https://miljoeportal.dk/nyheder/2021/varsling-pcjupiterxl-samt-tilhoerende-services-overgaar-til-stancode-d-1-februar-2022/ https://support.miljoeportal.dk/hc/da/articles/4408435656465-Grundvand-Mapning-i-Jupiter-fra-Standat-til-Stancode

Dokumentation af PCJupiterXL Tabeller og Koder har fået nyt design

Det er blevet nemmere at fremsøge detaljer om tabeller og koder i PCJupiterXL.   Siden har fået et ansigtsløft og er mere intuitiv at bruge. Og vi har tilføjet flere detaljer: Datatype, feltstørrelser mm. Sådan finder du PCJupiterXL Tabeller og Koder Gå til https://jupiter.geus.dk Vælg menupunkt ”Dokumentation” i venstre menu. Følg første link under afsnittet […]

GEUS’ reducerede stofliste tilføjet PCJupiterXL

Det er nu muligt at se hvilke analyseparametre og tilhørende enheder som GEUS modtager for grundvands- og drikkevandsanalyser. Informationen findes i tabellen COMPOUNDLIST hvor der er tilføjet to nye felter GRWUNIT og DRWUNIT. Indholdet af disse felter viser hvilken enhed som GEUS modtager analyser i for den givne analyseparameter. Hvis felterne er tomme betyder det […]