PCJupiterXL-datamodel – Hjælpetabeller tilføjet

Brugere af PCJupiterXL-datamodellen har længe ønsket, at kodelisterne var tilgængelige som enkeltstående tabeller i stedet for som én stor tabel (CODE). Vi har derfor nu udvidet eksporten med en hjælpetabel for hver kodeliste.

Det betyder, at du i eksporten fremover finder tabeller med navne som CODE_80 og CODE_808. Tallene repræsenterer kodelistens nummer i dokumentationen.

Vi har valgt at bruge numre, fordi der i PCJupiterXL ikke er defineret engelske navne for kodelisterne. Resten af datamodellen er på engelsk. Hvis vi opfandt engelske navne, ville det sandsynligvis forvirre mere end gavne. Desuden afventer vi en større revision af modellen de kommende år.