Indlæg af Bjarni Pjetursson

GEUS’ websider og -services kan være ustabile onsdag morgen (14/9 2022)

Vi har med kort varsel fået oplyst, at to centrale servere i driftsmiljøet skal omlægges til ny hardware i aften tirsdag. Vi forventer at nedetiden er minimal, men serverne har mange afhængigheder og nogle problemer bliver måske først synlige, når der kommer brugere på systemet onsdag morgen. Vi beklager eventuelle gener. Hvis du oplever langevarende […]

PCJupiterXL-datamodel – Hjælpetabeller tilføjet

Brugere af PCJupiterXL-datamodellen har længe ønsket, at kodelisterne var tilgængelige som enkeltstående tabeller i stedet for som én stor tabel (CODE). Vi har derfor nu udvidet eksporten med en hjælpetabel for hver kodeliste. Det betyder, at du i eksporten fremover finder tabeller med navne som CODE_80 og CODE_808. Tallene repræsenterer kodelistens nummer i dokumentationen. Vi […]

GRATIS download af data fra alle boringer

Hent rapporter og øvrige data fra alle boringer (efterforsknings- og vurderingsboringer) i Frisbee gratis. Data kan hentes som enkeltprodukter eller som hele boringspakker. Bemærk venligst at det kun er muligt at inkludere én boringspakke i hver bestilling. Data fra 2D- og 3D-seismiske undersøgelser bliver gratis i løbet af de kommende to år. Se mere om […]

Udvidelse af “tabellerkoder”

vidste du, at Jupiter-datamodellen er synlig på https://data.geus.dk/tabellerkoder med mulighed for at se dataeksempler for hver tabel? Datavisningen er nu udvidet med referencer til tabeller, som refererer til den viste tabel. Fx kan man nu finde alle lithologiske rækker for en given boring eller alle analyser for en given prøve. Vis fx en boring https://data.geus.dk/tabellerkoder/tabeller.html?tablename=BOREHOLE&boreholeid=eq.840 […]

Løbende justeringer af Jupiter-kortet

For en måned siden udvidede vi Jupiter-kortet (https://data.geus.dk/geusmap) med flere datasæt og mere funktionalitet. Det har givet en del feedback, som vi løbende behandler. Disse mindre justeringer har ikke konsekvenser for brugere, der henter natlige udtræk eller på anden måde har automatiseret brug af datasæt på kortet. Eksempler på justeringer er; ændring af viste titler […]