Indlæg af Bjarni Pjetursson

Ny gratis datapakke 01/09 2023

Datapakke 6: On/Offshore2D Jammerbugt/Nordsø, N. Jylland og Sjælland Klik for information om øvrige tilgængelige frie data: Datapakke 1: GEUS2022_STENLILLE Datapakke 2: Onshore2D – part 1 Datapakke 3: Onshore 3D Datapakke 4: GEUS reprocessings 2022 Datapakke 5: Onshore2D – Lolland/Falster For bestilling kontakt info-data@geus.dk

PCJupiterXL-datamodel – Hjælpetabeller tilføjet

Brugere af PCJupiterXL-datamodellen har længe ønsket, at kodelisterne var tilgængelige som enkeltstående tabeller i stedet for som én stor tabel (CODE). Vi har derfor nu udvidet eksporten med en hjælpetabel for hver kodeliste. Det betyder, at du i eksporten fremover finder tabeller med navne som CODE_80 og CODE_808. Tallene repræsenterer kodelistens nummer i dokumentationen. Vi […]

GRATIS download af data fra alle boringer

Hent rapporter og øvrige data fra alle boringer (efterforsknings- og vurderingsboringer) i Frisbee gratis. Data kan hentes som enkeltprodukter eller som hele boringspakker. Bemærk venligst at det kun er muligt at inkludere én boringspakke i hver bestilling. Data fra 2D- og 3D-seismiske undersøgelser bliver gratis i løbet af de kommende to år. Se mere om […]

Udvidelse af “tabellerkoder”

vidste du, at Jupiter-datamodellen er synlig på https://data.geus.dk/tabellerkoder med mulighed for at se dataeksempler for hver tabel? Datavisningen er nu udvidet med referencer til tabeller, som refererer til den viste tabel. Fx kan man nu finde alle lithologiske rækker for en given boring eller alle analyser for en given prøve. Vis fx en boring https://data.geus.dk/tabellerkoder/tabeller.html?tablename=BOREHOLE&boreholeid=eq.840 […]