Indlæg af Bjarni Pjetursson

GRATIS download af data fra alle boringer

Hent rapporter og øvrige data fra alle boringer (efterforsknings- og vurderingsboringer) i Frisbee gratis. Data kan hentes som enkeltprodukter eller som hele boringspakker. Bemærk venligst at det kun er muligt at inkludere én boringspakke i hver bestilling. Data fra 2D og 3D seismiske undersøgelser vil blive gratis i løbet af de kommende to år. Se […]

Udvidelse af “tabellerkoder”

vidste du, at Jupiter-datamodellen er synlig på https://data.geus.dk/tabellerkoder med mulighed for at se dataeksempler for hver tabel? Datavisningen er nu udvidet med referencer til tabeller, som refererer til den viste tabel. Fx kan man nu finde alle lithologiske rækker for en given boring eller alle analyser for en given prøve. Vis fx en boring https://data.geus.dk/tabellerkoder/tabeller.html?tablename=BOREHOLE&boreholeid=eq.840 […]

Løbende justeringer af Jupiter-kortet

For en måned siden udvidede vi Jupiter-kortet (https://data.geus.dk/geusmap) med flere datasæt og mere funktionalitet. Det har givet en del feedback, som vi løbende behandler. Disse mindre justeringer har ikke konsekvenser for brugere, der henter natlige udtræk eller på anden måde har automatiseret brug af datasæt på kortet. Eksempler på justeringer er; ændring af viste titler […]

Jupiter-webkortet har fået mere indhold

Jupiter-webkortet https://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter kan nu også bruges til at vise geokemi, pejlinger, geofysik, sensordata, modeller og meget andet. Datasæt udledt fra eller relateret til Jupiter-databasen har tidligere kun været tilgængelige på dedikerede webkort. Fremover vil Jupiter-webkortet inkludere de vigtigste, offentlige datasæt, så brugerne ikke behøver at have flere webkort åbne samtidig. Vi vil løbende udvide og […]