Dato for opdatering af Jupiter download.

‘Den 23. oktober vil vi foretage en opdatering af vores systemer, som påvirker download af PCJupiter og PCJupiterXL databaserne, samt upload og download af Modeldb databaserne. I forbindelse med denne opdatering vil SQL Server blive ajourført til version 14.0.1. Vi vil fremover understøtte følgende MS Access-versioner: 2000, 2003, 2007 og 2010. Vær opmærksom på, at vi ikke længere vil understøtte MS Access version 97 efter denne opdatering. Formålet med opdateringen er at tilpasse vores systemer til de seneste krav om forbedret datasikkerhed.