Ny rapport om råstofkortlægning i de indre danske farvande 2021

Som følge af Danmarks første havplan er råstofindvindingsområder som udgangspunkt begrænset til at kunne udlægges inden for udviklingszoner i havplanen. For at øge kendskabet til råstofressourcerne inden for disse udviklingszoner har GEUS for Miljøstyrelsen i 2021 gennemført en råstofkortlægning i Sydlige Kattegat, Bælthavet og Vestlige Østersø.

GEUS har efter indsamlingen bearbejdet og tolket de nye seismiske data og boringer. Resultaterne herfra har – sammenholdt med den eksisterende viden – medført, at råstofressourcerne i en stor del af de indre danske farvande har kunnet opdateres. Rapporten præsenterer de samlede resultater af kortlægningen med hensyn til råstofressourcernes udbredelse og volumen sammen med en klassifikation af forekomsterne ressourcetyper og sikkerhed.

Kan hentes via GEUS’ Rapportdatabase PURE: Rapportering af Miljøstyrelsens råstofkortlægning 2021. Det sydlige Kattegat, Bælthavet og den vestlige Østersø. Miljøstyrelsens råstofundersøgelser i 2021 — GEUS’ publikationer

Reference:

Winther, L.H., Vangkilde-Pedersen, T., Lomholt, S., Leth, J.O., Nørgaard-Pedersen, N., Bennike, O. & Prins, L.T: Rapportering af Miljøstyrelsens råstofkortlægning 2021. Det sydlige Kattegat, Bælthavet og den vestlige Østersø. Miljøstyrelsens råstofundersøgelser i 2021. GEUS Rapport 2023/1.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *