Indlæg af Jørgen Overgaard Leth

Ny rapport om råstofkortlægning i de indre danske farvande 2021

Som følge af Danmarks første havplan er råstofindvindingsområder som udgangspunkt begrænset til at kunne udlægges inden for udviklingszoner i havplanen. For at øge kendskabet til råstofressourcerne inden for disse udviklingszoner har GEUS for Miljøstyrelsen i 2021 gennemført en råstofkortlægning i Sydlige Kattegat, Bælthavet og Vestlige Østersø. GEUS har efter indsamlingen bearbejdet og tolket de nye […]

Opdatering af ressourcelaget i MARTA

Som noget nyt tilbyder GEUS at holde brugerne af MARTA-databasen opdateret om nyheder i MARTA-databasen. Nyhederne kan tilgås ad to veje: Fra MARTA-kortet via linket “Seneste nyhed”. Ved at oprette et nyt RSS-feed i Microsoft Outlook, hvorved man får nyheder direkte i RSS-indbakken. Den kan tilføje som et nyt RSS-feed i Outlook som: https://www.rss.geus.dk/category/marin-raastofdatabase-marta/?feed=rss Metoden […]