Dette feed bruges til nyheder om Jupiter databasen og udtræk fra denne

Support på den fællesoffentlige del af Jupiter

Danmarks Miljøportal (DMP) vil fra starten af december varetage supporten på den fællesoffentlige del af Jupiter (PCJupiterXL). De problemer som DMP ikke kan håndtere vil blive sendt videre til GEUS.

De spørgsmål som DMP vil stå for er spørgsmål om de services som GEUS driver for DMP og som bruges til indberetning til Jupiter via fagsystemer, samt spørgsmål der relaterer sig til den fællesoffentlige datamodel PCJupiterXL.

Du kan læse mere om dette på DMP’s hjemmeside

Stofgrupper i Jupiter

Der er tilføjet to ekstra tabeller til PCJupiterXL-formatet som kan downloades her.
COMPOUNDGROUP: Parametre og deres tildelte stofgruppe
COMPOUNDGROUPLIST: Kodeliste med stofgrupper

Abonner på nyheder om Jupiter databasen

Nu kan du abonnere på nyheder om Jupiter databasen.

Du kan abbonere på nyhederne ved at bruge dette URL:

http://www.rss.geus.dk/feed/?category_name=nyheder-om-jupiter-databasen

Vi vil fremover bruge dette feed til at give brugerne af Jupiter nyheder om databasen m.m.

I Outlook gøres det ved at højreklikke på på mappen “RSS-kilder” vælge “Tilføj ny RSS-feed…” og tilfølge URL’en.

Du kan også abonnere på nyhederne fra din browser.

Hilsen alle os bag Jupiter databasen