PCJupiterXL, Gerda eller Modeldb download i MS SQLServer format

Vi påtænker at opdatere vores SQL server version 2008 på GEUS. Det vil komme til at påvirke det backupformat man downloader.

Det vil formentlig ikke være muligt at restore en database i SQLServer version tidligere end den version backupp’en er lavet med.

Helst opdaterer vi til nyeste SQLServer 2019, men hvis der er ønsker om at bruge version 2017, er det også en mulighed.

Hvis I vil have problemer med at vi foretager en opdatering, eller hvis I foretrækker den ene version 2017 frem for 2019, så meld gerne tilbage inden d 10 juni til Jørgen Salomonsen jsa@geus.dk.